فرودگاه سمنان

فرودگاه سمنان ( تلفن ، آدرس ، مشخصات ) Semnan airport

فرودگاه سمنان

  • فاصله هوايي فرودگاه سمنان تا تهران: 195 کيلومتر معادل 121 مايل
  • فاصله فرودگاه سمنان تا مرکز شهر: در حدود 8 کيلومتر
  • ارتفاع فرودگاه سمنان از سطح دريا: 1130 متر
  • نوع فرودگاه سمنان: عمومي
  • کد ياتا:
  • وب سایت فرودگاه سمنان  : semnan.airport.ir

تلفن فرودگاه سمنان : (023) 33344231

فرودگاه سمنان

سمنان مرکز استان سمنان، در جنوب غربی رشته‌کوه البرز و شمال دشت کویر در راه تهران به خراسان قرار دارد

سمنان از شرق با شهرهای دامغان شاهرود، از شمال به درجزین، مهدی‌شهر و شهمیرزاد و از غرب با سرخه همسایه است.

فاصله فرودگاه سمنان تا تهران 216 کیلومتر است و به راه‌آهن سراسری تهران_مشهد، متصل است و دو فرودگاه دارد. سمنان پرجمعیت‌ترین شهر استان سمنان است. آب و هوای سمنان خشک و معتدل بوده و نژاد مردم آن آریایی است و به زبان فارسی سخن می‌گویند .

فرودگاه سمنان در 10 کيلومتري جاده سمنان – مشهد ودر زميني به مساحت 368 هکتار قرار گرفته است. فاصله فرودگاه سمنان از ورودي شرقي شهر سمنان حدود 6 کيلومتر و از مرکز شهر سمنان در فاصله تقريبي 8 کيلومتري واقع شده است.

سابقه تاسيس اين فرودگاه به سال 1355 برميگردد که به صورت يک باند نيمه احداث شکل گرفت.

تا سال 1375 که طي سفر رياست جمهوري وقت ، به استان سمنان بهسازي و تطويل اين فرودگاه مجددا انجام شد.

فاصله زماني ورودي بلوار فرودگاه تا ورودي شرقي شهرد سمنان ، حدود 10 دقيقه ور راه دسترسي شهر سمنان به فرودگاه ابتدا از طريق بزرگراه تهران – مشهد و سپس از طريق بلوار فرودگاه تامين ميشود.

طول باند فرودگاه سمنان 2700 متر و عرض آن 55 متر و مساحت اپرون این فرودگاه معادل 9000 متر مربع است.

بدلیل برخورداری شهر سمنان از جاذبه های گردشگری و طبیعی که سالیانه پذیرای صدها گردشگر ایرانی و غیر ایرانی میباشد و همچنین وجود دانشگاه بزرگ در حومه سمنان که دانشجویان را از شهرهای مختلف پذیرفته است اهمیت استفاده از فرودگاه سمنان را دوچندان مینماید.

با توجه به طول باند و امکانات ناوبری این فرودگاه میتوانیم در صورت نیاز از انواع هواپیماها و هلیکوپتر برای انتقال هوایی بیماران از سمنان به تهران یا شهرهای دیگر کشور استفاده نماییم.