این وب سایت هیچ گونه خدمات انتقال هوایی بیمار انجام نمیدهد ، وصرفا جهت آشنایی و مشاوره جهت انتقال هوایی بیماران ، خدمات پزشکی و سلامت فعالیت دارد .

هلیکوپتر میل 17

هلیکوپتر میل 17 – و میل 171

هواپیما لیر جت 45

هواپیما لیر جت 45

جت های لیرجت 55/35/36 - Learjet

جت های لیرجت 55/35/36 – Learjet

هواپیما فالکن 20

هواپیما فالکن 20

هواپیما فالکن 2000

هواپیما فالکن 2000 – Dassault Falcon 2000EX

هواپیما چلنجر 604 - Bombardier Challenger 604

هواپیما چلنجر 604 – Bombardier Challenger 604

Helicopter 412 1 111

بالگرد بل ۴۱۲- BELL 412

هواپیما پایپر سنکا 3-  piper Seneca III

هواپیما پایپر سنکا 3-  piper Seneca III