آمبولانس زمینی

در رده بندی آمبولانس ها بر اساس استاندارد جهانی و استاندارد ۴۳۷۴ آمبولانس و خودروهای امدادی موسسه ملی استاندارد ایران با سطوح مختلفی از آمبولانس شامل سطح A –B – C  مواجه هستیم که هر کدام دارای تجهیزات مربوط به سطح خود بوده و برای ماموریت های مختلف در نظر گرفته می شوند.

هر چند که آمبولانس سطح C در کشور ما بعنوان بالاترین سطح آمبولانس معرفی شده ولی فعلا خودرویی که حایز شرایط سطح C باشد بعنوان آمبولانس تجهیز نگردیده است.

ما از بهترین آمبولانس های موجود در کشور استفاده می نماییم که در حال حاضر آمبولانس سطح B که در اصطلاح به آن آمبولانس ICU میگوییم برای انتقال های تحت مراقبت ویژه در نظر گرفته می شود استفاده مینماییم.