انتقال هوایی بیمار از جزیره کیش به تهران توسط آمبولانس هوایی

انتقال هوایی بیمار از جزیره کیش به تهران توسط آمبولانس هوایی

دو نفر از گردشگران جزیره کیش در هنگام استفاده از جت اسکی دچار تصادف شدید با یک قایق عبوری شده و راکبین جت اسکی توسط آمبولانس به بیمارستان کیش منتقل گردیده اند.

پس از بررسی های پزشکی یکی از راکبین مرخص ولی راننده جت اسکی با تشخیص شکستگی جمجمه در بیمارستان بستری گردید.

همراهان مصدوم برای انتقال هوایی با گروه پزشکی هوایی ایران تماس گرفته و درخواست اعزام آمبولانس هوایی نمودند.

انتقال هوایی بیمار از جزیر کیش به تهران در سریعترین زمان ممکن همان روز انجام شد .

مصدوم مذکور در عصر همانروز در یکی از بیمارستانهای تهران بستری و مورد مداوا قرار گرفت.