فرودگاه ایرانشهر

انتقال هوایی بیمار از شهرستان ایرانشهر به تهران توسط امداد هوایی

گروه پزشکی هوایی ایران با دریافت درخواست از همراهان بیمار در شهرستان ایرانشهر که خواستار انتقال بیمار خانم مصدوم تصادف خودرو بودند ضمن دریافت اطلاعات لازم از بیمارستان حضرت خاتم شهرستان ایرانشهر و هماهنگی با پزشکان معالج بیمار برای انجام ماموریت اعزام گردیدند.

هواپیمای جت کاملا مجهز و آماده پرواز بوده و در سریعترین زمان ممکن اقدام به منتقل نمودن گروه پزشکی هوایی ایران به شهرستان ایرانشهر نمود.

در زمان تحویل بیمار کلیه اقدامات و پیش بینی های لازم در خصوص مراقبتهای ویژه در هواپیما انجام و بیمار مذکور به گروه پزشکی هوایی ایران تحویل داده شد

هماهنگی های لازم توسط خلبان پرواز با برج مراقبت فرودگاه ایرانشهر انجام و دقایقی بعد هواپیمای جت در دل ابرها جای گرفت.

این عملیات نیز مانند تمام ماموریتهای قبلی با موفقیت کامل همراه و بیمار به بیمارستان تهراتن تحویل داده شد.