انتقال هوایی بیمار از شهرستان مشهد به شیراز

انتقال هوایی بیمار از مشهد به شیراز

انتقال هوایی بیمار از مشهد به شیراز : در غروب یکی از روزهای تعطیلات نوروز با درخواست انتقال بیمار از شهر مقدس مشهد به شیراز مواجه شدیم.

بیمار در لیست پیوند کبد قرار داشت و میبایست در کمترین زمان ممکن به بیمارستان نمازی شیراز منتقل می گردید که با قبول تمتم ریسک های موجود از جانب کادر پرواز و تیم پزشکی تاییدات لازم انجام و گروه مذکور برای انتقال بیمار پیوندی از مشهد به شیراز در مسیر پرواز قرار گرفتند.

در طی پرواز کلیه علایم حیاتی بیمار توسط پزشک متخصص هوا فضا به دفعات مورد کنترل قرار گرفت و برای تثبیت وضعیت بیمار دستورات لازم را به کادر پرستاری ارائه نمودند

پس از انتقال هوایی بیمار از مشهد به شیراز ، خوشبختانه در فرودگاه شهید دستغیب شیراز نیز کلیه تمهیدات  لازم اندیشیده شده و بیمار با آمبولانس به بیمارستان منتقل گردید .

در صورتی که نیاز به انتقال هوایی بیمار خود دارید ، فوریتهای پزشکی هوایی ایران آماده ارائه خدمات انتقال هوایی بیمار در شهر های داخلی و کشورهای خارجی میباشد .