بیمارستان ها

بیمارستان مطهری

نحوه پذیرش بیمارستان سوختگی مطهری تهران

بیمارستان سوختگی مطهری تهران برای استفاده از خدمات بیمارستان سوانح سوختگی مطهری چند روش وجود دارد : انتقال مصدومین توسط آمبولانس های اورژانس 115 تهران انتقال مصدومین اورژانسی توسط بستگان…
بیمارستان میلاد

پذیرش بیمارستان میلاد (تلفن – آدرس)

راهنمای پذیرش بیمارستان میلاد لطفا با ما تماس نگیرید کاربر گرامی شما وارد وب سایت فوریتهای پزشکی هوایی ایران شده اید آدرس و مشخصات تماس با بیمارستان میلاد در انتهای…
فهرست