ماموریت

آمبولانس هوایی

انتقال هوایی بیمار از جزیره کیش به تهران

فوریتهای پزشکی هوایی ایران در سالهای گذشته با انجام چندین پرواز آمبولانس هوایی به جزیره کیش توانسته است بسیاری از بیماران یا مصدومین را از جزیره کیش به تهران یا…
خدمات ویژه

انتقال بیمار با هواپیمای مسافری و خدمات ویژه

انتقال بیمار با هواپیمای مسافری و خدمات ویژه انتقال بیمار با هواپیمای مسافری و همچنین جابجایی مسافرینی که به خدمات ویژه پزشکی نیاز دارند تابع شرایط خاص میباشد. اینگونه مسافران…
فهرست