انتقال بیمار با هواپیمای مسافری و خدمات ویژه

انتقال بیمار با هواپیمای مسافری و خدمات ویژه

انتقال بیمار با هواپیمای مسافری و همچنین جابجایی مسافرینی که به خدمات ویژه پزشکی نیاز دارند تابع شرایط خاص میباشد.

اینگونه مسافران به چند دسته تقسیم می شوند :

 • سالخوردگان کم توان
 • مسافران با صندلی چرخدار
 • بیماران که مشکلات حرکتی دارند
 • بیماران که باید بصورت خوابیده جابجا شوند
 • خانم های باردار
 • کودکان و نوزادان بدون همراه

کلیه شرکت های هواپیمایی برای جابجایی گروه هایی که ذکرگردید تمهیدات لازم را بکار گرفنه اند.

شرکت های هواپیمایی در سراسر جهان و از جمله کشور عزیزمان ایران اقدام به تشکیل گروهی آموزش دیده برای ارائه تسهیلاتی به عنوان خدمات ویژه نموده اند.

افراد این گروه فرا گرفته اند که چگونه نیازهای مسافران نیازمند خدمات ویژه در نظر گرفته و نسبت به رفاه و آسایش این دیته از مسافران اقدام نمایند.

دریافت این سرویس مستلزم این است که هنگام خرید بلیط هواپیما به متصدی مربوطه اطلاع دهید که یک مسافر نیازمند خدمات ویژه در پرواز حضور خواهد داشت.

شرکت های هواپیمایی نیز بر اساس قوانین خود با یا بدون دریافت هزینه نسبت به پذیرش اینگونه مسافران اقدام می نمایند.

برخی از مسافران مثل سالخوردگان کم توان یا مساقران با صندلی چرخدار یا کودکان و نوزادان بدون همراه سفر میکنند.

شرکت های هواپیمایی پیش بینی لازم را برای این موارد نموده و از همان ابتدای سفر یک نفر از پرسنل مسئول مراقبت از مسافر ویژه خواهد بود.

اما در گاهی اوقات بیماران نیز مسافر هواپیما هستند.

در این خصوص مقررات ویژه ای حاکم است

 

مسافر با ویلچر

 

دو گروه از بیماران باید 48 ساعت قبل از پرواز نسبت به دریافت تایید پزشکی از واحد پزشکی ایرلاین مربوطه اقدام نمایند

 • بیمارانی که دارای شرایط پایدار بوده و با صندلی چرخدار یا با پای خودشان سفر میکنند ولی احتمال دارد در طی سفر به اکسیژن یا مراقبت پزشکی نیاز داشته باشند
 • بیمارانی که قادر به نشستن نبوده و باید بصورت خوابیده جابجا شوند

این دو گروه باید یک فرم مخصوص را به پزشک معالج خود ارائه داده تا پزشک معالج نسبت به درج خلاصه ای از وضعیت بیمار در آن اقدام نماید.

سپس این فرم باید به نظر و تایید پزشکان ایرلاین مربوطه رسیده تا مجوز پرواز و نحوه مراقبت از بیمار در حین پرواز در آن درج گردد تا پرسنل واحد خدمات ویژه پزشکی مطلع گردند که چه خدماتی را در طی سفر به بیمار مربوطه ارائه نمایند.

تعبیه یک تخت برای بیمار نیز باید چند ساعت قبل از پرواز انجام شده و کاپیتان پرواز از حضور بیمار در هواپیما اطلاع داشته باشد.

خدمات ویژه پزشکی به مجموعه این عملیات اطلاق میگردد.

نکته مهمی که باید حتما به آن توجه شود این است که بر اساس مقررات معمولا ایرلاین ها از جابجایی برخی از مسافران بیمار خودداری مینمایند :

 • بیمارانی که در وضعیت کوما یا غیر هوشیاری قرار دارند
 • بیمارانی که برای ادامه حیات به تجهیزات خاص پزشکی نیاز داشته باشند
 • بیمارانی که شاید در طی پرواز نیازمند عملیات احیاء قلبی و تنفسی شوند
 • بیماران با سوختگی های وسیع و شدید که برای درمان به مراکز مجهزتر اعزام می شوند
 • بیماران نیازمند شرایط ایزوله یا ایزوله معکوس
 • بیماران با خونریزی های فعال که به دخالت مداوم پزشکی نیاز دارند
 • بیماران غیر هوشیار مبتلا به خونریزی مغزی
 • بیمارانی که اخیرا دچار سکته قلبی یا ایست قلبی تنفسی شده و هوشیار نباشند

این گروه اخیر از بیماران باید توسط آمبولانس هوایی با تجهیزات کامل پزشکی و با نظارت اکیپ پزشکان متخصص و پرستاران ورزیده منتقل گردند