پرداخت اینترنتی

کاربر گرامی توجه نمایید ، قبل از تایید کارشناسان ما جهت انتقال بیمار ، به هیچ عنوان هیچ پرداختی را انجام ندهید ، در صورت پرداخت بدون هماهنگی ، پرداخت شما تاییدی برای انجام کار محسوب نشده و مبلغ پرداختی یک روز بعد فقط به حساب پرداخت کننده برگشت داده خواهد شد .

[ErimaZarinpalDonate]