درخواست آمبولانس هوایی

توجه داشته باشید بعد از درخواست آمبولانس هوایی معمولا اعزام تیم پزشکی و هواپیما در روز انجام میشود تا هواپیما قبل از تاریکی هوا به فرودگاه مبدا باز گردد ، و به هیچ وجه امکان پرواز در شب وجود ندارد . 

کاربر گرامی این فرم را بعد از هماهنگی و تایید همکاران ما جهت انتقال بیمار خود باید ارسال نمایید . در صورتی که انتقال بیمار شما توسط همکاران ما تایید نشده است از پرکردن فرم خود داری نمایید .

مشخصات درخواست کننده

مشخصات بیمار

ارسال مدارک