همکاری با سازمانها و شرکتها

ما افتخار همکاری با مراکز خدمات پزشکی بسیاری را در داخل کشور و خارج از کشور داریم .

مرکز آمبولانس :

 

مراکز درمانی

 

ارائه خدمات :

اجاره بالگرد به شرکت های عمرانی ، اجاره بالگرد به شرکت های نفتی ، اجاره بالگرد به سکوهای دریایی ، اجاره جت های اختصاصی ،در اختیار گذاری کادر پزشکی هوایی